O nas   Koronawirus Komunikaty Aktualności   Informacje i ogłoszenia   Informacje o pracy wójta   Władze   Przetargi   Inwestycje   Demografia   Turystyka   Sport   Kalendarium   Media o gminie   Gospodarka odpadami   Bezpłatna pomoc prawna na tereneie gminy Grzegorzew   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   Jednostki OSP w Gminie Grzegorzew  

 
Bożena Dominiak - Wójt Gminy Grzegorzew
w kadencji 2018-2023

Władze kadencja 2018-2023

     
Bożena Dominiak
- Wójt Gminy
adres e-mail: wojt@grzegorzew.plSekretariat Urzędu - Grzegorzew Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
Tel. 63 27-18-255
Tel. kom. 693-602-300

Biuro Rady - Grzegorzew Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
Tel. 63 27-18-255 w.20

Przewodniczący Rady Gminy:
Tadeusz Sosnowski

Zastępca Przewodniczącego:
Marek Lewandowski

Rada Gminy:
BOROWSKA Monika
CZAPOWSKI Sławomir
DORABIAŁA Janusz
DURKIEWICZ Krzysztof
DZIERBICKI Karol
KACPERSKA Izabela
KOTKOWSKI Rafał
MOLICKI Zbigniew
LEWANDOWSKI Marek
ŁUCZYŃSKI Łukasz
PERKOWICZ Anna
SANIGÓRSKI Janusz
SIKORSKI Andrzej
SOSNOWSKI Tadeusz
SUCINA Michał

Komisje - Składy osobowe Komisji

Komisja Rewizyjna

1. Radny Andrzej Sikorski – Przewodniczący Komisji
2. Radny Janusz Sanigórski – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Krzysztof Durkiewicz – Członek
4. Radna Anna Perkowicz – Członek
5. Radny Michał Sucina – Członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Radny Krzysztof Durkiewicz – Przewodniczący Komisji
2. Radna Anna Perkowicz – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Rafał Kotkowski – Członek

Komisja Planu i Budżetu

1. Radny Rafał Kotkowski – Przewodniczący Komisji
2. Radny Karol Dzierbicki – Zastępca Przewodniczącego
3. Radna Monika Borowska – Członek
4. Radny Sławomir Czapowski – Członek
5. Radny Janusz Dorabiała – Członek
6. Radny Izabela Kacperska – Członek
7. Radny Marek Lewandowski – Członek
8. Radny Łukasz Łuczyński – Członek

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu

1. Radna Monika Borowska – Przewodnicząca Komisji
2. Radny Zbigniew Molicki – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Izabela Kacperska – Członek
4. Radny Łukasz Łuczyński – Członek
5. Radny Andrzej Sikorski – Członek
6. Radny Tadeusz Sosnowski – Członek
7. Radny Michał Sucina – Członek

Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska

1. Radny Janusz Dorabiała – Przewodniczący Komisji
2. Radny Sławomir Czapowski – Zastępca Przewodniczącego
3. Radny Karol Dzierbicki – Członek
4. Radny Marek Lewandowski – Członek
5. Radny Zbigniew Molicki – Członek
6. Radny Janusz Sanigórski – Członek